REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ „ ENJOY THE JUICE „ ZA POŚREDNICTWEM  SEZAM SŁAWOMIR KĘDZIORA
 Z DN.15.10.2017R.

 
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę SEZAM Sławomir Kędziora, Stęszew ul. Kręta 22, która jest działalnością zarejestrowaną w CEIDG, dla której został nadany numer REGON 302344013 oraz NIP 777-146-25-06, zwaną dalej DOSTAWCĄ

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§ 2
Definicje
Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Dostawcę napojów – soków „ENJOY THE JUICE” z warzyw i owoców.

Klient – Osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę.

Sklep internetowy – dostępny na stronie internetowej www.enjoythejuice.pl serwis internetowy umożliwiający zakup produktów „ENJOY THE JUICE” drogą elektroniczną.

§ 3
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie) są Usługi w wybranych przez Klienta wariantach smakowych oraz we wskazanej przez Klienta ilości z zastrzeżeniem minimalnej ilości zamówienia 6 butelek Napojów oraz możliwości wyboru ich smaków z udostępnionych przez Dostawcę w Sklepie Internetowym www.enjoythejuice.pl w następującej konfiguracji:

- przy zakupie pojedynczych Napojów Klient ma dowolność wyboru ich ilości (minimum 6) i smaków z dostępnych dla indywidualnych Zamówień;
- przy zakupie pakietu 6 smaków (zwanych dalej Dietą) Klient ma dowolność wyboru pakietu smaków 6 Napojów, z zastrzeżeniem, że poszczególne smaki w ramach pakietu są ustalone przez Dostawcę i udostępnione dla Klienta w postaci pakietu 6 Napojów.

Napoje są dostarczane w szczelnie zamkniętych plastikowych butelkach, które następnie są pakowane w torbę termoizolacyjną z wkładem termicznym. Całość zapakowana jest w opakowanie kartonowe. Taki system pakowania pozwala na transport napojów w odpowiedniej temperaturze.

Ceny poszczególnych Napojów, w określonych wariantach smakowych, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia przedstawione są w Sklepie Internetowym.

§ 4
Złożenie Zamówienia
Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

- dla Klientów indywidualnych: Zamówienie przez Sklep Internetowy www.enjoythejuice.pl
- dla Klientów korporacyjnych: Zamówienie przygotowane jest po uprzednim wysłaniu zgłoszenia przez firmę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.enjoythejuice.pl

Zamówienie uważne jest za złożone z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany rodzaj i ilość Usług, adres i termin dostawy oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

Dostawca (SEZAM Sławomir Kędziora) nie ponosi odpowiedzialności za skład Napojów w odniesieniu do alergii pokarmowych i innych chorób oraz dolegliwości Klienta wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, o czym Klient nie poinformował dostawcy podczas składania zamówienia.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – również z uwzględnieniem informacji, o których mowa wyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Dostawcę (SEZAM Sławomir Kędziora) za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach i posiłkach.

§ 5
Płatność za Zamówienie
Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- dla Klientów indywidualnych Dostawca umożliwia dokonania płatności jedynie za pośrednictwem udostępnionego przez Dostawcę w Sklepie internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności Dostawca uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu;
- dla Klientów korporacyjnych Dostawca umożliwia dokonanie płatności na dwa sposoby:

1. Za pośrednictwem udostępnionego przez Dostawcę w Sklepie internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności dostawca uznaje dzień, w którym otrzymał potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu;
2. Przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy o numerze: 56 1020 4027 0000 1902 1123 7692, przy czym za dzień otrzymania płatności Dostawca uznaje dzień, w którym kwota za całość Zamówienia wpłynęła na podany powyżej rachunek bankowy z zastrzeżeniem, ze uznania na rachunku bankowym weryfikowane są każdego dnia roboczego o godz. 16:00.

Zamówienia opłacone w dzień roboczy do godz. 16:00 będą wysyłane następnego dnia roboczego następującego po dacie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, pod warunkiem, że Klient nie wskaże późniejszego terminu wysyłki, Zamówienia opłacone w dzień roboczy po godz. 16:00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą wysyłane pierwszego dnia roboczego następującego po dacie opłacenia Zamówienia. Dostawca podejmie wszelkie możliwe starania, aby Zamówienia, za które zaksięguje płatność po godz. 16:00 zostały wysłane w miarę możliwości już następnego dnia roboczego z zastrzeżeniem, że ten termin nie jest gwarantowany.

Dostawca realizuje tylko opłacone Zamówienia.
Dostawy do Klienta realizowane będą we wtorki, środy, czwartki i piątki.

§ 6 Dostawa
Dostawa Zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przez Klienta, uwzględniającym maksymalny czas dostawy 2 dni robocze od dnia wysyłki oraz dostawy w przedziale godzin 8:00-18:00.

Wysyłka Zamówień realizowana będzie od poniedziałku do czwartku, natomiast dostawa realizowana będzie od wtorku do piątku.

Dostawa Zamówień realizowana będzie przez firmę kurierska.

W przypadku nieodebrania przez Klienta Zamówienia we wskazanym przez Klienta dniu dostawy, spowodowane jakimikolwiek okolicznościami niezgłoszonymi przed godz. 16:00 dnia poprzedzającego wysyłkę, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia Napojów.

§ 7 Zmiany i anulowanie zamówienia
Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:

- terminu dostawy pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie została rozpoczęta;
- adresu dostawy pod warunkiem, że zgłoszenie zamiany miało miejsce przed wysłaniem Zamówienia.

Zmiany uważa się za dokonane w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wprowadzenia zmiany.

Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe w każdej chwili pod warunkiem, ze realizacja danego Zamówienia nie została rozpoczęta.
Klient o anulowaniu Zamówienia lub zmianach zobowiązany jest poinformować Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania  po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

§ 8 Reklamacje
W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji (dalej Reklamacja).
Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczna i wysłana na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamację uważa się za złożoną z chwila otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji.
Dostawca na rozpatrzenie reklamacji przewiduje maksymalnie 14 dni roboczych od wysłania potwierdzenia otrzymania Reklamacji. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Dostawca poinformuje Klienta drogą elektroniczna o możliwościach rozwiązania sprawy.
W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

§ 9
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
Zgodnie z art.38 ust,4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę (SEZAM Sławomir Kędziora), ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia.
Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

§ 10
Polityka Prywatności
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji Zamówienia i marketingowych. Administratorem danych jest firma SEZAM Sławomir Kędziora, Stęszew ul. Kręta 22 , która jest działalnością zarejestrowaną w CEIDG, dla której został nadany numer REGON 302344013 oraz NIP 777-146-25-06

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich zmieniania i poprawiania poprzez kontakt z  firmą SEZAM Sławomir Kędziora  pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że zrealizowanie Zamówienia bez danych Klienta będzie znacząco utrudnione lub niemożliwe.